...

Forsiden.jpgKurt Erland Instrumentalundervisning

Instrumentalundervisningen finner sted i musikklokalet på Angedalsvegen 28. Leksjoner avtales individuelt, følger normalt skolens ferieplan. Det er håpet mitt at undervisningen vil bidra til utvidelse av elevenes musikalske horisont og gi dem allsidig kjennskap til instrumentenes repetoar og anvendelsesområder.

Undervisningen er planlagt før elevene møter til time. Fagtilbudhoyre.jpgDe får da utlevert øveprogram, som hjemme kan være huskeliste over aktuelt øvestoff. Gode øverutiner er nødvendig for at musikkstykkene kan bli grundig innstudert. Øving bør finne sted daglig. Varigheten av den daglige økt må naturligvis avpasses individuelt, men en halv time pr. dag må anses som absolutt minimum.

Det føres journal over repetoar, slik at elevene på gitt foranledning kan få utlevert liste over hvilke musikkstykker de har arbeidet med. Dette kan være aktuelt f.eks ved søknad til vidergående skole eller musikkstudium.

Velkommen!

...
Kurt Erland

Angedalsvegen 28
6800 Førde
Telefon: 47 64 77 17

post@instrumental.no